czwartek, 16 grudnia 2010

DAWNA BROŃ I BARWABibliografia zawartości

Jest to czasopismo wydawane przez Oddział Górnośląski (Katowice) Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, a właściwie jego prezesa - Zbigniewa Fuińskiego. Przez kilkanaście lat pracowaliśmy ze sobą dzieląc wspólny pokój w Muzeum. Pismo jest bardzo ciekawe, niestety bardzo niszowe. Przez kilka lat robiłem skład i posiadam prawie wszystkie numery (od 1 do 8 tylko ksero). czasopismo jest dość specjalistyczne, pozbawione graficznych fajerwerków. Jako ze na jego temat niemal niczego w sieci nie ma, pomyślałem że warto, choćby w tym miejscu, opublikować bibliografię jego zawartości. Wśród autorów znajdziemy kilku specjalistów w dziedzinie historii wojskowości i munduroznawstwa z najwyższej polskiej (także emigracyjnej) półki: J. Zarawski, J. Wielhorski, L. Kukawski, A. Konstankiewicz, J. Bogdanowski, Z. Fuiński i inni. Bardzo ciekawe są też "techniczne" artykuły H. Ciosińskiego. Tematyka głównie napoleońska i XX-wieczna, ale nie tylko.

NR 1/1985
Marek Wroński, Uwagi o dziejach i mundurze polskich huzarów
Marek Wroński, 10 pułk huzarów (1944-1947) - dzieje, mundur
Marek Wroński, Odznaki i oznaki na mundurze oddziałów łączności 14 samodzielnej wielkopolskiej brygady pancernej
Marek Wroński, Pamiątkowa odznaka "kombatancka" kompanii zaopatrzenia 14 swbp
Roman Krzyżanowski, Ze wspomnień o 10 pułku huzarów

NR 2/1986
Józef Łukaszewicz, Barwa artylerii konnej legii naddunajskiej
Marek Wroński, 7 pułk artylerii konnej - dzieje, mundur, odznaki
Edward Maniecki, Buńczuk dla mistrzowskich baterii o zaprzęgu konnym wz. 1937
Jerzy Zarawski, Mało znany epizod z dziejów pistoletu VIS
Jan Minkiewicz, Umundurowanie pułku lansjerów legii polsko-włoskiej w roku 1807

NR 3/1987
Janusz Wielhorski, Przyczynki do rodowodów pieszych regimentów koronnych, ich ciągłość oddziałowa, oraz przemiany z zakresu nazewnictwa, szefostw i numeracji 1789-1794
Andrzej Woźnicki, Huzarzy piesi
Zbigniew Fuiński, Jeszcze o mundurze huzarów Księstwa Warszawskiego
Rafał E. Stolarski, Marek Wroński, Zapomniana odznaka

NR 4/1988
Janusz Wielhorski, Jazda legii naddunajskiej
Jerzy Zarawski, Kto produkował tasaki janczarskie?
Andrzej Pysz, Dwa polonica ze zbiorów śląskiego kolekcjonera militariów
Zbigniew Fuiński, Uwagi o słownikach bronioznawczych
Marek Wroński, Rafał E. Stolarski, Pamiątkowy krzyż 5 kresowej dywizji piechoty

NR 5/1989
Janusz Wielhorski, Przyczynki do monografii Suwalskiej i Podlaskiej BK oraz GO Kaw. gen. Podhorskiego, 1 IX - 5 X 1939

Nr 6/1990
Marek Wroński, Rafał E. Stolarski, Pamiątkowa szabla dowódcy 11 pułku piechoty - podpułkownika Aleksandra Zawadzkiego
Maciej Jeske, Przyczynek do dziejów polskiej szabli
Reiner Sachs, Jerzy Zarawski, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich (cz. 1, A-B)
Piotr Madej, Zagadkowa odznaka z II Korpusu polskiego
Janos Kalmar, Hełmy i tarcze węgierskich husarzy
Leszek Zachuta, Z dziejów polskiego szabeltasa
Józef Łukaszewicz, Uwagi o rodowodzie 14 dywizjonu artylerii konnej

NR 7/1991 (nr specjalny)
Janusz Wielhorski, Przyczynki do rodowodów koronnej jazdy polskiego autoramentu, zaczem jazdy narodowej koronnej, jej O. de B., ciągłość oddziałowa, filiacje, nazewnictwo, numeracja, dowódcy i przydziały do w.j. wyższego szczebla, 1773-1794

NR 8/ (nr specjalny)
Lesław Kukawski, Umundurowanie kawalerii Legionów Polskich 1914-1917

[UWAGA: ten tytuł został anulowany. Ukazał się podobno bezprawnie po jakiejś awanturze w łonie Stowarzyszenia - sprawa miała finał sądowy. Mieniła się redakcja, zmienił się format i szata graficzna - od tej pory pismo miało się ukazywać jako półrocznik. Od ostatniego numeru pisma nowa redakcja się odcięła i dlatego kolejny numer "Dawnej Broni i Barwy" także nosi numer 8.]

NR 8/1993
Zbigniew Fuiński, Aleksander Orłowski i mundury wojska polskiego w roku 1815
Leszek Zachuta, O szabli gen. Mariana Langiewicza (w 130 rocznicę Powstania Styczniowego)

NR 9/1993
Janusz Wielhorski, Munduroznawcze trzy po trzy
Lesław Kukawski, Szable ułanów legionowych
Reiner Sachs, Jerzy Zarawski, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich (cz. 2, B-G)

NR 10/1994
Zbigniew Fuiński, Polskie militaria na zagranicznych aukcjach
Jacek Kaniewski, List Amerykanina do naczelnego wodza Powstania Listopadowego gen. J.Z. Skrzyneckiego
Jerzy Zarawski, Cieszynka

NR 11/1995
Wojciech Budzyński, Orzeł dla ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Armii Polskiej we Francji 1917-1919
Zbigniew Fuiński, Album wojska Księstwa Warszawskiego Michała Stachowicza. Materiały munduroznawcze
Reiner Sachs, Jerzy Zarawski, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich (cz. 3, J-M)

NR 12/1995
Janusz Wielhorski, Jazda polska 1939
Zygmunt Jagodziński, Torchalscy - rodzina rusznikarzy warszawskich
Dariusz Nawrot, Historia i mundur polskiego batalionu gwardii pieszej cesarza Napoleona I w roku 1813

NR 13/1996
Wojciech Budzyński, Mało znany orzeł dla podoficerów i szeregowych polskich sił powietrznych
Henryk Ciosiński, Strzelanie z broni odprzodowej
Dariusz Nawrot, Jeszcze kilka uwag o pieszych huzarach z 1800 r.
Lesław Kukawski, O planszach "Equites Poloni" Janusza Wielorskiego
Reiner Sachs, Jerzy Zarawski, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich (cz. 4, N)

NR 14/1996
Henryk Ciosiński, Arbaleta, kusza na kule
Jerzy Zarawski, Niezwykła broń
Andrzej Kostrzewski, Ppłk Antoni Zdanowski 1783-1868. Historia portretu
Bartłomiej Błaszkowski, O mundurze koloru khaki w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii

NR 15/1997
Leszek Zachuta, O kordzikach produkowanych w Łodzi w latach 1952-1996
Reiner Sachs, Jerzy Zarawski, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich (cz. 5, O)
Zbigniew Fuiński, Dariusz Nawrot, Pułki litewskie 1812-1813, historia i umundurowanie
Lesław Kukawski,Jeszcze o mundurze khaki w polskim lotnictwie

NR 16/1997
Jerzy Bajda, Sygnatury na polskiej broni białej okresu międzywojennego
Henryk Ciosiński, O zamku kołowym
Jerzy Zarawski, Między prochem czarnym a bezdymnym
Witold Korbel, Kadeckie słońce

NR 17/1998
Reiner Sachs, Jerzy Zarawski, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich (cz. 6, P-S)
Zbigniew Fuiński, Dariusz Nawrot, Ułani brytyjscy
Zbigniew Fuiński, Nie tylko recenzja
Andrzej Kostrzewski, Portret Marcjana W. Żeleńskiego (1804-1846)

NR 18/1998
Andrzej Kostrzewski, Książę Józef Poniatowski i jego mundur na niektórych portretach z lat 1806-1814
Eugeniusz Bielecki, Order "Virtuti Militari" w carskich odznakach pułkowych z końca II połowy XIX w. do 1917 roku
Jerzy Zarawski, Zapomniana "Pierwsza fabryka broni siecznej"
[Z. Fuiński, D. Nawrot, A. Kostrzewski] Ułani brytyjscy 1793 r. - uzupełnienia

NR 19-20/1999
Leszek Zachuta, "Arma" - Fabryka Broni i Maszyn we Lwowie S.A.
Henryk Ciosiński, Dawna broń pneumatyczna
Reiner Sachs, Jerzy Zarawski, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich (cz. 7, Ś-W)
Archiwalia: Ordynans do woyska Rzeczypospolitey Oboyga Narodów względem mundurów, 1777

NR 21/2000
Janusz Bogdanowski, Rewaloryzacja twierdzy Jasna Góra - klasztoru w Częstochowie
Andrzej Konstankiewicz, Lesław Kukawski, Uzbrojenie pułków Wołyńskiej BK w kampanii wrześniowej 1939
Andrzej Konstankiewicz, Uzbrojenie jednostek brygadowych Wołyńskiej BK we wrześniu 1939
Aleksander Smoliński, Karabin przeciwpancerny wz. 35 na polu bitwy pod Mokrą
Lesław Kukawski, Głos w dyskusji na sesji naukowej SMDBiB w Częstochowie 16-17 X 1999 r.
Archiwalia: Pieczęć wojskowa gen.-maj. Józefa Jeleńskiego

NR 22/2000
Reiner Sachs, Jerzy Zarawski, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich (cz. 8, WROCŁAW)
Bohdan Królikowski, Ubiór Armii Polskiej we Francji (1917-1919)
Waldemar Grabowski, Znane - nieznane?
Bartłomiej Błaszkowski, Kamizelki ratunkowe używane, w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii
Archiwalia: Ordynans hetmanów koronnych i litewskich wraz z Departamentem Wojskowym Obojga Narodów z 23 sierpnia 1785 roku

NR 23/2001 [na okładce błędnie wydrukowano 2000]
Waldemar Grabowski, Polskie chorągwie z XVI-XVIII wieku w zbiorach ikonograficznych Armemuseum w Sztokholmie [kolorowe fotografie sztandarów]
Henryk Ciosiński, Hełm japoński hoshi-kabuto
Maciej Jeske, O szabelni wyszyńskiej
Archiwalia: Ordynans Hetmana Wielkiego Litewskiego wraz z Komisją Wojska Obojga Narodów z 28 listopada 1788

NR 24/
[najwyraźniej mam jakieś braki]

NR 25/
{tu także mam jakieś braki]

NR 26/2004
Zbigniew Fuiński, Pelta (cz. 2)
Reiner Sachs, Jerzy Zarawski, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich (cz. 10, Z-Ż) Lena Zajączkowska, Johan Christian Tietze - szabelnik wrocławski z XIX w.
Archiwalia: Rozkład i Taxa Sprawunków Mundurowych dla Brygad Kawaleryi Narodowey i Pułków Przedniey Straży Woyska Oboyga Narodów 1791 r.
[Z. Fuiński, Portret Dominika Radziwiłła]

NR 27/
{tu także mam jakieś braki]

NR 28/2007
Henryk Ciosiński, Zrobić cieszynkę
Reiner Sachs, Jerzy Zarawski, Wstęp do słownika rusznikarzy śląskich (cz. 11, suplement i indeks)
Tadeusz Bilnik, Szable francuskie w wojsku polskim XX w.
Jacek Kaniewski, ceny ręcznej broni palnej i broni białej epoki stanisławowskiej (1764-1795)
Archiwalia: Ustawa o próbowaniu wszelkiej broni ręcznej [1891]

Być może są kolejne numery, ale muszę uzupełnić zbiory.
W 2006 roku wyszedł także numer specjalny, z samymi tylko barwnymi tablicami:

NR I/2006
Jan Czop, Mundury autoramentu cudzoziemskiego Rzeczypospolitej w XVIII wieku

7 komentarzy:

 1. Czy istnieje jakaś szansa na zakup chociażby skanów niektórych artykułów? Przyznam szczerze, że jest tam kilka tytułów na których zawartość chętnie bym zerknął.

  Pozdrawiam
  Michał

  OdpowiedzUsuń
 2. Podeślij mi na maila co Cię interesuje.

  OdpowiedzUsuń
 3. Problem jest taki, że chyba nie mam Twojego maila? Mój to grimme(at)tlen.pl

  OdpowiedzUsuń
 4. Interesuje mnie bardzo ten numer:
  NR 7/1991 (nr specjalny)
  Mój przodek był chorążym w 4pułku straży przedniej.
  Krucho u mnie z finansami,czy istnieje jakaś szansa uzyskania od Pana jakiś skanów dotyczącej tej jednostki?
  Pozdrawiam
  Piotr Kowalski

  OdpowiedzUsuń
 5. Jakby co podaje swój e-mail:
  peter7377(at)wp.pl
  Pozdrawiam
  Piotr Kowalski

  OdpowiedzUsuń
 6. To jest około 100 stron, nie mam czasu na skanowanie w tej chwili. Ale w publikacji jest indeks osób, proszę przesłać o jakiego przodka chodzi, może będzie (Kowalskiego nie ma:-)

  OdpowiedzUsuń