czwartek, 4 lipca 2013

KONTRREWOLUCJA ŚWIECKICH


Kontrrewolucja świeckich. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi (www.piotrskarga.pl) to założona w 1999 roku w Krakowie organizacja katolików świeckich, dążących do promocji w społeczeństwie katolickich wartości, takich jak tradycja, rodzina, własność. Stowarzyszenie działa w sektorze organizacji pozarządowych, na prawie państwowym. Jego członkowie podkreślają, iż w swoich działaniach kierują się nauczaniem Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazaniami wynikającymi z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich.

 logo Polonia Christiana

W ciągu kilkunastu lat istnienia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej rozwinęło swoją działalność na wielu polach, głównie w obszarze kultury, oświaty, edukacji, ewangelizacji. Wydało wiele dzieł w formie książkowej, w tym m.in. dobrze znaną w środowiskach konserwatywnych publikację prof. Plinia Correi de Oliveiry pt. „Rewolucja i Kontrrewolucja”. SKCh ks. Piotra Skargi regularnie wydaje także czasopisma: dwumiesięcznik „Przymierze z Maryją”, o którym wiceprezes Stowarzyszenia Sławomir Skiba napisał: Mamy nadzieję, że poprzez jego lekturę - zapoznawanie się z wiadomościami i listami do uczestników kampanii oraz różnymi, specjalnie wybranymi tekstami, zapewniamy czytelnikom i nam samym odpowiednią formację, świadomość moralną i religijną; natomiast od 2008 roku także społeczno-polityczny magazyn "Polonia Christiana". Stowarzyszenie organizowało lub współtworzyło dziesiątki akcji społecznych, kampanii promujących lub broniących chrześcijańskie wartości i symbole w przestrzeni społecznej. Ostatnią tego typu akcją była wiosenna kampania "Nie dla związków partnerskich", dzięki której do kancelarii premiera Donalda Tuska dotarło blisko 120 tysięcy protestów przeciwko ustawie umożliwiającej zawieranie związków partnerskich na równi z małżeństwem.

Od początku istnienia działaczom katolickim z Krakowa towarzyszy hasło „Przebudźmy sumienia Polaków” i postać księdza Piotra Skargi. Szczególną wymowę w kontekście rosnącego zainteresowania działaniami Stowarzyszenia ma niedawna decyzja o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego patrona Stowarzyszenia.

*   *   *
Mój drobny osobisty komentarz do powyższego tekstu TUTAJ.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza