piątek, 15 listopada 2013

KAZIMIERZ WIELKI - FOTORELACJA

18 września w Będzinie odbyła się sesja "kazimierzowska" zorganizowana przez nasze stowarzyszenie (Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego) we współpracy z kilkoma innymi organizacjami. materiały z konferencji ukażą się drukiem w pierwszej połowie przyszłego roku, ale wczoraj dostałem kilka fotek z tamtego wydarzenia. Autorami zdjęć są Czesław Fornalczyk i Wojtek Borkowski, tekst poniżej napisał Sławek Brodziński.         655. rocznica nadania Będzinowi praw miejskich i 680. rocznica koronacji Kazimierza Wielkiego stały się podstawą do zorganizowania w połowie września w Będzinie konferencji „Będzin Kazimierza Wielkiego. 655-lecie lokacji miasta”.

         25 kwietnia 1333 roku, 680 lat temu, arcybiskup gnieźnieński Janisław koronował Kazimierza Wielkiego na króla Polski.

         5 sierpnia 1358 roku, 655 lat temu, Kazimierz Wielki nadał Będzinowi prawa miejskie.

         Konferencję przygotowały ogólnopolskie Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego oraz będzińskie Towarzystwo Przyjaciół Będzina, Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce i Fundacja Brama Cukermana.

         Prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego i przewodniczący Kapituły Odznaczeń Stowarzyszenia przygotował referat wprowadzający o polityce Kazimierza Wielkiego wobec Śląska, graniczącego z Małopolską i Będzinem.
Mgr Stefania Hanusek z Muzeum Zagłębia w Będzinie, członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego i członek Towarzystwa Przyjaciół Będzina opowiedziała o przywileju lokacyjnym Królewskiego Miasta Będzina i jego konsekwencjach dla rozwoju miasta.

Mgr Jarosław Krajniewski z Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego i przewodniczący Rady Fundacji Brama Cukermana pokazał zamek będziński w oczach Kazimierza Wielkiego, najważniejszy zabytek kazimierzowski w Będzinie.
Mgr inż. arch. Gabriel Korbutt, związany ze Stowarzyszeniem Ratujmy Kościół na Górce przedstawił plany remontowe Kościoła Świętej Trójcy w Będzinie, mówiąc o powrocie do przeszłości tego drugiego najważniejszego zabytku kazimierzowskiego w mieście.


Mgr Karolina Jakoweńko, prezes Fundacji Brama Cukermana, prezentując żydowskie miasta Kazimierza Wielkiego, pokazała związki króla z Żydami.Mgr Marcin Lazar, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Będzina i członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego opowiedział o pogrzebach króla jako epilogu Wielkiego Kazimierza 1370-1869.Mgr Sławomir Brodziński, członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Będzina i członek Zarządu Stowarzyszenia Ratujmy Kościół na Górce mówił o wydarzeniach związanych z rocznicą koronacji założyciela miasta, które w kwietniu odbyły się w ramach Tygodnia Kazimierzowskiego w kazimierzowskim Będzinie.Wojciech Borkowski, fotograf, członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego i członek Towarzystwa Przyjaciół Będzina zabrał uczestników konferencji na spacer śladami Kazimierza Wielkiego we współczesnym Będzinie.W drugiej części spotkania prezentacje współorganizatorów konferencji przedstawili mgr Sławomir Brodziński w zastępstwie dra Zdzisława J. Zasady, sekretarza generalnego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego – 5 lat Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, mgr Marcin Lazar – Przed 25-leciem Towarzystwa Przyjaciół Będzina, mgr inż. Janusz Piątek, wiceprezes Stowarzyszenia Ratujmy Kościół na Górce – Wzgórze Zamkowe - starania na rzecz ochrony walorów miejsca oraz mgr Karolina Jakoweńko – Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kultury żydowskiej.

Obszerniejsza relacja z konferencji ukaże się w kolejnym numerze „Zapisków Kazimierzowskich”, wydawanych przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego. Przygotowywana jest również, na początek 2014 roku, publikacja książkowa, w której zamieszczone zostaną wszystkie materiały konferencyjne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza